VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Krustpils novads, Atašienes pagasts, Dzelzceļa ēka 759.km dzīvoklis Nr.2
EUR 80.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 5646 006 0389 001 002) ar kopējo platību 23.7 m2;
  • 2370/19310 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5646 006 0389 001) kopīpašumā esošās daļas;
  • 2370/19310 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra apzīmējums 5646 006 0389) ar kopējo platību 0.3200 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 80.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv