VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Neretas novads, Zalves pagasts, "Vilkupes" dzīvoklis Nr.2
EUR 240.00

Objekta sastāvs

  • dzīvoklis ar kopējo platību 45.4 m2
  • 4410/18030 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3296 009 0061 001 kopīpašumā esošās daļas
  • 4410/18030 domājamās daļas no saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 3296 009 0061 002
  • 4410/18030 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3296 009 0061, ar kopējo platību 0.5996 ha

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 240.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv