VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, “Irbenāji” dzīvokļi Nr.1, Nr.2, Nr.3
EUR 880.00

Objekta sastāvs

 • dzīvokļa īpašums Nr.1, kadastra Nr.6492 900 0194 (četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 74.3 m2, kopīpašuma 7430/18590 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts);
 • dzīvokļa īpašums Nr.2, kadastra Nr.6492 900 0192 (piecistabu dzīvoklis ar kopējo platību 85.9 m2, kopīpašuma 8590/18590 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts);
 • dzīvokļa īpašums Nr.3, kadastra Nr.6492 900 0193 (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25.7 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 6492 001 0253 001 003), kopīpašuma 2570/18590 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts);

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 880.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 02.05.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 88.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, “Irbenāji” dzīvokļi Nr.1, Nr.2, Nr.3, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 17.05.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv