VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, “Irbenāji” dzīvokļi Nr.1, Nr.2, Nr.3
EUR 1 100.00

Objekta sastāvs

  • dzīvokļa īpašums Nr.1, kadastra Nr.6492 900 0194 (četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 74.3 m2, kopīpašuma 7430/18590 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts);
  • dzīvokļa īpašums Nr.2, kadastra Nr.6492 900 0192 (piecistabu dzīvoklis ar kopējo platību 85.9 m2, kopīpašuma 8590/18590 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts);
  • dzīvokļa īpašums Nr.3, kadastra Nr.6492 900 0193 (vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25.7 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 6492 001 0253 001 003), kopīpašuma 2570/18590 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, šķūņa un kūts);

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 1 100.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv