VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Mednieku iela 1 dz.2
EUR 3 915.74

Objekta sastāvs

 • atsevišķs divistabu dzīvoklis, telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 023 0219 001 002, ar kopējo platību 49.9 m2;
 • 4990/24290 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 2700 023 0219 001, kopīpašumā esošās daļas;
 • 4990/24290 domājamās daļas no palīgēkas – kūts, būves kadastra apzīmējums 2700 023 0219 002;
 • 4990/24290 domājamās daļas no palīgēkas – pagraba, būves kadastra apzīmējums 2700 023 0219 003

 

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 915.74 jeb 98.29 sertifikāti
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 02.11.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 391.57
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Mednieku iela 1 dz.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 23.11.2017
 • laiks: 11:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu 2.3. - 2.9. apakšpunktos noteikto secību.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Līga Lamba
tālr.: 67 021 343
e-pasts: Liga.Lamba@pa.gov.lv