VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Gulbenes novads, Daukstu pagasts, "Kramiņi" dzīvoklis Nr.1
EUR 252.00

Objekta sastāvs

 • dzīvoklis ar kopējo platību 59.1 m2
 • 5910/9620 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 5048 010 0002 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 5910/9620 domājamās daļas no pagraba ar būves kadastra apzīmējumu 5048 010 0002 002
 • 5910/9620 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 5048 010 0002 003
 • 5910/9620 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5048 010 0002 ar kopējo platību 2.6 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1.49 ha platībā

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 252.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 14.06.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.20
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Gulbenes novads, Daukstu pagasts, "Kramiņi" dzīvoklis Nr.1 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 28.06.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv