VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Vecāķu prospekts 4, dzīvokļi Nr.1, Nr.2 un Nr.4
EUR 8 115.00

Objekta sastāvs

 • dzīvokļa īpašums Nr.1 Vecāķu prospektā 4, Rīgā, kura sastāvā ietilpst atsevišķs dzīvoklis, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 113 2399 002 004, ar kopējo platību 33,4 m2, 3340/19430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 0100 113 2399 002, kopīpašumā esošās daļas un 3340/19430 domājamās daļas no palīgēkas, būves kadastra apzīmējums 0100 113 2399 003;
 • dzīvokļa īpašums Nr.2 Vecāķu prospektā 4, Rīgā, kura sastāvā ietilpst atsevišķs dzīvoklis, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 113 2399 002 003, ar kopējo platību 86,0 m2, 8600/19430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 0100 113 2399 002, kopīpašumā esošās daļas un 8600/19430 domājamās daļas no palīgēkas, būves kadastra apzīmējums 0100 113 2399 003;
 • dzīvokļa īpašums Nr.4 Vecāķu prospektā 4, Rīgā, kura sastāvā ietilpst atsevišķs dzīvoklis, telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 113 2399 002 001, ar kopējo platību 50,4 m2, 5040/19430 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 0100 113 2399 002, kopīpašumā esošās daļas un 5040/19430 domājamās daļas no palīgēkas, būves kadastra apzīmējums 0100 113 2399 003.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 8 115.00 jeb 203.69 sertifikāti
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 28.03.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 811.50
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Vecāķu prospekts 4, dzīvokļi Nr.1, Nr.2 un Nr.4 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 16.04.2018
 • laiks: 11:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu 2.3. - 2.9. apakšpunktos noteikto secību.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Līga Lamba
tālr.: 67 021 343
e-pasts: Liga.Lamba@pa.gov.lv