VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Tukuma novads, Slampes pagasts, “Atpūtas" dzīvoklis Nr.3
EUR 600.00

Objekta sastāvs

 • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību  60.7 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9080 008 0078 001 003);
 • 6070/30200 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 6070/30200 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 002);
 • 6070/30200 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 003);
 • 6070/30200 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 004);
 • 6070/30200 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 005);
 • 6070/30200 domājamās daļas no pirts (būves kadastra apzīmējums 9080 008 0078 006);
 • 6070/30200 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9080 008 0078) ar kopējo platību 1.1 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.8 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 16.11.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 60.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Tukuma novads, Slampes pagasts, “Atpūtas" dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 30.11.2017
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv