VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Kreipāni, “Laidari”
EUR 640.00

Objekta sastāvs

 • dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4474 008 0221 001 
 • saimniecības ēka ar būves kadastra apzīmējumu 4474 008 0221 002
 • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 4474 008 0221 003
 • pagrabs ar būves kadastra apzīmējumu 4474 008 0221 004
 • kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4474 008 0221 005
 • pirts ar būves kadastra apzīmējumu 4474 008 0221 006
 • objekts ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 008 0221, ar kopējo platību 17.79 ha, daļu 0.2326 ha platībā. Zemes vienības īpašnieks ir valsts Satiksmes ministrijas personā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 640.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 07.12.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 64.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Kreipāni, “Laidari”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 20.12.2017
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv