VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Selgas iela 9
EUR 152 200.00

Objekta sastāvs

 • zemesgabala Selgas ielā 9, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 120 0029, (kopējā platība 4004 m2) 961/1323 domājamās daļas; Attālums 375m. līdz pludmalei.
 • būves Selgas ielā 9, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 120 0029 005) (kopējā platība 18 m2) 1/3 domājamās daļas;
 • būves ar kadastra apzīmējumu 0100 120 0029 002 (kopējā platība 21 m2).

Izsoles dalības maksa: 150 euro
Nodrošinājums: 15 220 euro

Pirmpirkuma tiesīgajai personai jāpiesakās mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Objekta pieejamība

 • objekts nav iznomāts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 152 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 27.11.2017.
 • citām personām: līdz 07.12.2017 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 15 220.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Selgas iela 9, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 21.12.2017
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv