VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Brocēnu novads, Cieceres pagasts, “Deģi 2” dzīvoklis Nr.3
EUR 200.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 20.3 m2
  • 2030/14870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8425 002 0062 004 kopīpašumā esošās daļas
  • 2030/14870 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0068, ar kopējo platību 0.0399 ha

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 200.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv