VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Balvu novads, Balvi, Bērzpils iela 46 dzīvoklis Nr.31
EUR 6 000.00

Objekta sastāvs

 • četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 70.9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3801 003 0417 001 031);
 • 7090/259618 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3801 003 0417 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 7090/259618 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 3801 003 0417) ar kopējo platību 0.3092 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 28.12.2017 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 600.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Balvu novads, Balvi, Bērzpils iela 46 dzīvoklis Nr.31, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 11.01.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv