VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Juzefova, "Kalēji" dzīvokļi Nr.1 un Nr.2
EUR 480.00

Objekta sastāvs

Objekta sastāvā ir dzīvokļa īpašums Nr.1 un Nr.2 “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 1719.

Nekustamais īpašums “Kalēji” sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0193 001, pagraba ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0193 002, pirts ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0193 003 un kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0193 004.

Nekustamais īpašums “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ar kadastra Nr.4474 008 0053, daļu 0.1353 ha platībā. Īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz minēto zemes gabalu nostiprinātas Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 480.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 01.02.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 48.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Juzefova, "Kalēji" dzīvokļi Nr.1 un Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.02.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv