VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Kocēnu novadā, Dikļu pagastā, “Labrenči” dzīvoklis Nr.4
EUR 1 840.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 40.8 m2
 • 4080/36820 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 001) kopīpašumā esošās daļas
 • 4080/36820 domājamās daļas no divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 002, 9652 006 0179 003)
 • 4080/36820 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 004, 9652 006 0179 007)
 • 4080/36820 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 005)
 • 4080/36820 domājamās daļas no garāžas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 006)
 • 4080/36820 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9652 006 0179) ar kopējo platību 1.92 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1.36 ha platībā un meža zeme 0.08 ha platībā
 • 4080/36820 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9652 006 0180) ar kopējo platību 2.34 ha, tajā skaitā lauksamniecībā izmantojamā zeme 2.34 ha platībā

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 840.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv