VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils novads, Popes pagasts , Pope, “Objekts 2” dzīvoklis Nr.8
EUR 1 070.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 9856 003 0327 001 008) ar kopējo platību 54.7 m2;
 • 5470/29690 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0327 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 5470/29690 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0327 002);
 • 5470/29690  domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 9856 003 0327 003);
 • 5470/29690 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9856 003 0327) ar kopējo platību 0.5270 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 070.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 18.01.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 107.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils novads, Popes pagasts , Pope, “Objekts 2” dzīvoklis Nr.8 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 01.02.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv