VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Daugavpils, Lielā iela 1A
EUR 4 280.00

Objekta sastāvs

dzīvokļu dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 011 0201 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 050 0112, ar kopējo platību 0,2059 ha. Nekustamā īpašumā sastāvā ir divpadsmit valsts dzīvokļu īpašumi, tai skaitā:

 1. divistabu dzīvoklis Nr.1 ar kopējo platību 41,6 m2;
 2. divistabu dzīvoklis Nr.2, ar kopējo platību 41,9 m2;
 3. divistabu dzīvoklis Nr.3, ar kopējo platību 50,1 m2;
 4. divistabu dzīvoklis Nr.4, ar kopējo platību 38,6 m2;
 5. divistabu dzīvoklis Nr.5, ar kopējo platību 41,4 m2;
 6. divistabu dzīvoklis Nr.6, ar kopējo platību 41,6 m2;
 7. divistabu dzīvoklis Nr.7, ar kopējo platību 50,0 m2;
 8. divistabu dzīvoklis Nr.8, ar kopējo platību 38,4 m2;
 9. divistabu dzīvoklis Nr.9, ar kopējo platību 41,3 m2;
 10. divistabu dzīvoklis Nr.10, ar kopējo platību 41,9 m2;
 11. divistabu dzīvoklis Nr.11, ar kopējo platību 49,7 m2;
 12. divistabu dzīvoklis Nr.12, ar kopējo platību 38,6 m2.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 280.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv