VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Pulkveža iela 32 valsts 1/2 domājamā daļa
EUR 3 700.00

Objekta sastāvs

 • ½ domājamā daļa no viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 016 0229 001) ar kopējo platību 68 m2;
 • ½ domājamā daļa no garāžas (būves kadastra apzīmējums 2700 016 0229 002);
 • ½ domājamā daļa no kūts (būves kadastra apzīmējums 2700 016 0229 003);
 • ½ domājamā daļa no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 2700 016 0229 004);
 • ½ domājamā daļa no nojumes (būves kadastra apzīmējums 2700 016 0229 005);
 • ½ domājamā daļa no tualetes (būves kadastra apzīmējums 2700 016 0229 006);
 • ½ domājamā daļa no zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 016 0229) ar kopējo platību 0.0968 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 16.01.2018.
 • citām personām: līdz 01.02.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 370.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Pulkveža iela 32 valsts 1/2 domājamā daļa, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.02.2018
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv