VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils novads, Popes pagasts, Pope, "Vecā skola" dzīvoklis Nr.10
EUR 880.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33 m2;
 • 3300/53110 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0328 001 kopīpašumā esošās daļas;
 • 3300/53110 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0328 002;
 • 3300/53110 domājamās daļas no pagraba ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0328 003;
 • 3300/53110 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0328 004;
 • 3300/53110 domājamās daļas no pirts ar būves kadastra apzīmējumu 9856 003 0328 005;
 • 3300/53110 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0328, ar kopējo platību 0.6387 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 880.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 15.02.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 88.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils novads, Popes pagasts, Pope, "Vecā skola" dzīvoklis Nr.10 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 02.03.2018
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv