VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Dobeles novads, Auru pagasts, “Auri-Apgulde 74.km”
EUR 300.00

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4646 008 0244 001, ar kopējo platību 25.90 m2
 • kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4646 008 0244 002
 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4646 008 0244, ar kopējo platību 0.7 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.49 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 15.02.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 30.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Dobeles novads, Auru pagasts, “Auri-Apgulde 74.km”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 01.03.2018
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv