VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Krustpils ielā 75 k-5 dzīvoklis Nr.90/91
EUR 9 040.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 25.2 m2 
 • 2517/141172 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 121 1333 006 kopīpašumā esošās daļas

Dzīvojamai mājai Krustpils ielā 75 k-5, Rīgā, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta zeme 0.4360 ha platībā, kas sastāv no:

 • valstij piederošas zemes vienības Krustpils ielā 75A, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 0100 121 1271 0.1393 ha platībā;
 • privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 121 1333 daļa 0.2967 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 9 040.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 31.08.2018.
 • citām personām: līdz 23.08.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 904.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Krustpils ielā 75 k-5 dzīvoklis Nr.90/91 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 06.09.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv