VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Krustpils novads, Kūku pagasts, “Māja 312.2 km”
EUR 600.00

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 5670 006 0267 004, ar kopējo platību 57.3 m2
 • noliktava ar būves kadastra apzīmējumu 5670 006 0267 005
 • saimniecības ēka ar būves kadastra apzīmējumu 5670 006 0267 006

Objekts ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0267 daļu 0.257 ha platībā, kuras īpašnieks ir valsts Satiksmes ministrijas personā

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 22.02.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 60.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Krustpils novads, Kūku pagasts, “Māja 312.2 km”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 08.03.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv