VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Talsu novads, Virbu pagasts, “Dzelzceļa ēka 71.km”
EUR 500.00

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 8896 002 0065 001, ar kopējo platību 49.4 m2
 • kūts ar būves kadastra apzīmējumu 8896 002 0065 002 un šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 8896 002 0065 003

Objekts ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8896 004 0238 daļu 0.1612 ha platībā, kuras īpašnieks ir valsts Satiksmes ministrijas personā

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 500.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 22.02.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 50.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Talsu novads, Virbu pagasts, “Dzelzceļa ēka 71.km”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 08.03.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv