VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Emburga, Bērzāju iela 5 dzīvoklis 5
EUR 3 400.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 52.6 m2
 • 526/9436 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8425 002 0020 004 kopīpašumā esošās daļas.

Būvju nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst objekts, atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84250020020, ar kopējo platību 5.0742 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 22.02.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 340.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Emburga, Bērzāju iela 5 dzīvoklis 5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 09.03.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv