VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Līvānu novads, Jersikas pagasts, Āriņi, nekustamais īpašums "Kaktiņi"
EUR 420.00

Objekta sastāvs

 • četru dzīvokļu dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 7652 005 0540 005
 • kūts ar būves kadastra apzīmējumu 7652 005 0540 006
 • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 7652 005 0540 007
 • zemesgabals ar kadastra Nr.7652 005 0540, ar kopējo platību 0.1879 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 420.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 01.03.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 42.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Līvānu novads, Jersikas pagasts, Āriņi, nekustamais īpašums "Kaktiņi", nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 15.03.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv