VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Pariža, “Ceļinieku māja” dzīvoklis Nr.2
EUR 140.00

Objekta sastāvs

 • dzīvoklis ar kopējo platību 51.9 m2
 • 5120/13540 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4452 003 0059 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 5120/13540 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 4452 003 0059 002
 • 5120/13540 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4452 003 0059 003
 • 5120/13540 domājamās daļas no nojumes ar būves kadastra apzīmējumu 4452 003 0059 004

Nekustamam īpašumam, kurā atrodas dzīvoklis, funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 003 0059 daļa 3458 m2 platībā.

 

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 140.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 14.06.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 14.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Pariža, “Ceļinieku māja” dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 28.06.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv