VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Talsu iela 66 dzīvoklis Nr.25
EUR 5 700.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 34.6 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 027 0107 001 072);
 • 3460/318220 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 027 0107 001) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamā māja, kurā atrodas Objekts, atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 027 0123, ar kopējo platību 0.2078 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 14.03.2018.
 • citām personām: līdz 22.03.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 570.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Talsu iela 66 dzīvoklis Nr.25, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 05.04.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv