VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Dzelzceļnieku iela 28 dzīvoklis Nr.4
EUR 3 300.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41.7 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 023 0210 001 004);
 • 4170/35990 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0210 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4170/35990 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0210 002).

Būvju īpašumam, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta zemes vienības Dzelzceļnieku ielā 28, Ventspilī, kadastra apzīmējums 2700 023 0210, daļa 0.2128 haplatībā. Zemes vienības īpašnieks ir Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 300.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 01.03.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 330.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Dzelzceļnieku iela 28 dzīvoklis Nr.4 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 16.03.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv