VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Lielvārdes novads, Lielvārde, Avotu iela 9 dzīvoklis Nr.62
EUR 3 400.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 30.6 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 7413 001 0391 010 062)
 • 306/34875 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7413 001 0391 010) kopīpašumā esošās daļas

Dzīvojamā māja, kurā atrodas Objekts, saistīta ar privātpersonai piederošas zemes vienības (kadastra apzīmējums 7413 001 0648) daļu 0.2986 ha platībā

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 22.03.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 340.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Lielvārdes novads, Lielvārde, Avotu iela 9 dzīvoklis Nr.62 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 05.04.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv