VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Lielvārdes novads, Lielvārde, Ausekļa iela 5A dzīvoklis Nr.3
EUR 4 100.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 45.3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 7413 002 0079 003 003)
 • 4530/54010 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7413 002 0079 003) kopīpašumā esošās daļas
 • 4530/54010 domājamās daļas no šķūņa (būves kadastra apzīmējums 7413 002 0079 004)

Būvju īpašums, kurā atrodas Objekts, saistīts ar privātpersonām piederošo zemes vienību Ausekļa ielā 5D, Lielvārdē, Lielvārdes novadā (kadastra apzīmējums 7413 002 0705), ar kopējo platību 0.1865 ha

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 100.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 03.04.2018.
 • citām personām: līdz 05.04.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 410.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Lielvārdes novads, Lielvārde, Ausekļa iela 5A dzīvoklis Nr.3 , nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 19.04.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv