VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, Skangaļi, "Stacija Taudejāni 2" dzīvoklis Nr.3
EUR 640.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47.1 m2;
  • 4710/18771 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7866 004 0164 001 kopīpašumā esošās daļas;
  • 4710/18771 no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0164, ar kopējo platību 0.2486 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 640.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv