VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Alūksnes novads, Ziemera pagasts, “Kampji” valsts 1295/1724 domājamās daļas
EUR 360.00

Objekta sastāvs

1295/1724 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Kampji”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, kura sastāvā ir: 

  • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3696 003 0160, ar kopējo platību 0.8 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.4 ha
  • dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 3696 003 0160 001
  • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 3696 003 0160 002

Nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves ir sabrukušas, dabā eksistē tikai dzīvojamās mājas betona pamati

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 360.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv