VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, “Ceriņi” dzīvoklis Nr.7
EUR 720.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 46.9 m2
 • 469/3504 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4272 008 0044 001 kopīpašumā esošās daļas
 • 469/3504 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 008 0044, ar kopējo platību 0.346 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.19 ha

Amatas novada pašvaldības Apvienotā būvvalde ir konstatējusi, ka dzīvojamā māja, kurā atrodas dzivoklis, ir avārijas stāvoklī un neatbilst Būvniecības likuma prasībām, tādēļ pieņēma lēmumu aizliegt Dzīvojamās mājas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 720.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 04.10.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 72.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, “Ceriņi” dzīvoklis Nr.7, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 18.10.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv