VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rīga, Rubeņu iela 9, dzīvoklis Nr.30
EUR 10 800.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 29.10 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 070 0092 001 030);
  • 2320/72850 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 070 0092 001 ) kopīpašumā esošās daļas.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 10 800.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv