VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Mednieku iela 3 dzīvoklis Nr.5
EUR 4 701.42

Objekta sastāvs

Objekts sastāv no:

 • atsevišķa divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 023 0219 004 005) ar kopējo platību 48,4 m2;
 • 4840/28170 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0219 004) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4840/28170 domājamām daļām no palīgēkas – pagraba (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0219 005);
 • 4840/28170 domājamām daļām no palīgēkas – kūts (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0219 007);
 • 4840/28170 domājamām daļām no palīgēkas – šķūņa (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0219 008).

Būvju īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības Mednieku ielā 1, Ventspilī, kadastra apzīmējums 2700 023 0219, daļu 3551 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz zemes īpašumu Mednieku ielā 1, Ventspilī, kadastra Nr.2700 023 0219, ar kopējo platību 15340 m2 nostiprinātas Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā. Objekta īpašniekam ir valsts īpašumā esošās zemes vienības nomas tiesības uz 99 gadiem.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 4 701.42 jeb 118.01 sertifikāti
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 11.05.2018 plkst. 15:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 470.14
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Mednieku iela 3 dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 25.05.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu 2.3. - 2.9. apakšpunktos noteikto secību.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Līga Lamba
tālr.: 67 021 343
e-pasts: Liga.Lamba@pa.gov.lv