VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Burtnieku iela 35 dzīvoklis Nr.166
EUR 14 000.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 25.5 m2
 • 2550/279810 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 089 0632 001 kopīpašumā esošās daļas

dzīvojamai mājai, kurā atrodas dzīvoklis, funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0632, ar kopējo platību 0.3520 ha

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 14 000.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 10.05.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 400.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Burtnieku iela 35 dzīvoklis Nr.166, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 24.05.2018
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv