VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rīga, Burtnieku iela 35 dzīvoklis Nr.63
EUR 7 600.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 12.2 m2 
  • 1220/279810 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 089 0632 001 kopīpašumā esošās daļas

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas dzīvoklis, funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 089 0632, ar kopējo platību 0.3520 ha.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 7 600.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv