VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Olaines novads, Olaines pagasts, “Nordeķi”
EUR 6 600.00

Objekta sastāvs

 • dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 8080 007 0088 001
 • kūts ar būves kadastra apzīmējumu 8080 007 0088 002
 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 007 0088, ar kopējo platību 0.2724 ha 

Atbilstoši Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000062638 III daļas 1.iedaļas ierakstam īpasumam reģistrēts apgrūtinājums: 0.4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 21 m aizsargjosla 0.0354 ha platībā.

Nekustamo īpašumu lieto persona, pret kuru tiesā ir celta prasība par faktisko īres tiesisko attiecību izbeigšanu un izlikšanu bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 600.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 31.05.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 660.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Olaines novads, Olaines pagasts, “Nordeķi”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 15.06.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv