VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Neretas novads, Zalves pagasts, "Vērtūži 2" dzīvoklis Nr.1
EUR 230.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 29.2 m2
  • 2930/20470 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3296 005 0069 001 kopīpašumā esošās daļas
  • 2930/20470 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3296 005 0069, ar kopējo platību 0.1186 ha

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 230.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv