VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Ločukolni, “Aizpureņi”
EUR 160.00

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 6868 008 023 5005
 • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 6868 008 023 5006

Būves ir funkcionāli saistītas ar valstij piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0235 daļu 5095 m2 platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 160.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 07.06.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 16.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Ločukolni, “Aizpureņi”, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 21.06.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv