VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Ločukolni, “Pureņu stacija” dzīvoklis Nr.1 un 2
EUR 200.00

Objekta sastāvs

Objekta sastāvā ir dzīvokļu īpašumi Nr.1 un Nr.2 “Pureņu stacija”, Ločukolnos, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, tai skaitā: 

 • divi dzīvokļi ar kopējo platību 39.2 m2 katrs 
 • dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 6868 008 0235 001
 • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 6868 008 0235 002
 • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 6868 008 0235 003
 • ateja ar būves kadastra apzīmējumu 6868 008 0235 004

Objekts ir funkcionāli saistīts ar valstij piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 008 0235 daļu 1479 m2 platībā, kura tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 07.06.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 20.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Ločukolni, “Pureņu stacija” dzīvoklis Nr.1 un 2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 21.06.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv