VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, "Dzīvojamā māja 359,1.km" dzīvoklis Nr.3
EUR 880.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 61.1 m2
 • 6110/18990 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4476 005 0415 004 kopīpašumā esošās daļas
 • 6110/18990 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 4476 005 0415 005
 • 6110/18990 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4476 005 0415 006
 • 6110/18990 domājamās daļas no atejas ar būves kadastra apzīmējumu 4476 005 0415 008.

Būvju nekustamais īpašums, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības Stacijas ielā 3, Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, ar kadastra Nr.4476 005 0057, daļu 0.2733 ha platībā. Īpašuma tiesības uz minēto zemes vienību nostiprinātas zemesgrāmatā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 880.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 31.05.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 88.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, "Dzīvojamā māja 359,1.km" dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 15.06.2018
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv