VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Kārsavas novads, Malnavas pagasts, "Dzelzceļa māja 32" dzīvoklis Nr.1
EUR 140.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 44.4 m2
 • 4447/14800 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 6868 003 0186 031 kopīpašumā esošās daļas
 • 4447/14800 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 6868 003 0186 032
 • 4447/14800 domājamās daļas no tualetes ar būves kadastra apzīmējumu 6868 003 0186 033

Būvju nekustamais īpašums, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli saistīts ar valstij piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0186 daļu 3671 m2 platībā, kura tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 140.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 07.06.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 14.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Kārsavas novads, Malnavas pagasts, "Dzelzceļa māja 32" dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 20.06.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv