VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Tukuma iela 2B
EUR 1 900.00

Objekta sastāvs

 • dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 5018 001;
 • šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 5018 002;
 • tualete ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 5018 003;
 • garāža ar būves kadastra apzīmējumu 1300 026 5018 005.

Objektam funkcionāli piesaistīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5018, ar kopējo 0.074 ha, kuras īpašnieks ir valsts Satiksmes ministrijas personā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 900.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 25.06.2018.
 • citām personām: līdz 21.06.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 190.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Tukuma iela 2B, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 05.07.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv