VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Carnikavas novads, Gauja, “Gaujas tilts 31. km 1” dzīvoklis Nr.2
EUR 9 200.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 8052 002 1674 001 002) ar kopējo platību 35.7 m2;
 • 3570/39660 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8052 002 1674 001 kopīpašumā esošās daļas;
 • 3570/39660 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8052 002 1674 004;
 • 3570/39660 domājamās daļas no trim šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 8052 002 1674 006, 8052 002 1674 007, 8052 002 1674 008);
 • 3570/39660 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 8052 002 1674 010);
 • 3570/39660 domājamās daļas no divām tualetēm (būvju kadastra apzīmējumi 8052 002 1674 011, 8052 002 1674 012);
 • 3570/39660 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 002 1674, ar kopējo platību 1.25 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojāmā zeme 0.31 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 9 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 21.02.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 920.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Carnikavas novads, Gauja, “Gaujas tilts 31. km 1” dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar lejupejošu soli
 • datums: 08.03.2019
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv