VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Tallinas iela 12 dzīvoklis Nr.23
EUR 16 700.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 020 7101 001 023) ar kopējo platību 42.7 m2;
 • 3902/289662 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 020 7101 001 ) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamā māja Tallinas ielā 12, Jūrmalā, kurā atrodas izsolāmais objekts, atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības Tallinas ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 7101, ar kopējo platību 0.2222 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 16 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 02.07.2018.
 • citām personām: līdz 28.06.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 1 670.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Tallinas iela 12 dzīvoklis Nr.23, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 12.07.2018
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv