VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Kārsavas novads, 12 valsts nekustamie īpašumi
EUR 3 375.00

Objekta sastāvs

 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 „Pureņu stacija”, Ločukolnos, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0090;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.2 „Pureņu stacija”, Ločukolnos, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0093;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 “Dzelzceļa māja 23”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0092;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 „Dzelzceļa māja 24”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0085;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.2 „Dzelzceļa māja 24”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0087;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.3 „Dzelzceļa māja 24”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0091;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 „Dzelzceļa māja 32”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0089;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 “Dzelzceļa māja 40”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0088;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 „Dzelzceļa māja 40”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 900 0086;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.3 Dzirnavu ielā 1, Ruskulovā, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6894 900 0036;
 • valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 Dzirnavu ielā 1, Ruskulovā, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6894 900 0039;
 • valsts nekustamais īpašums “Aizpureņi”, Ločukolnos, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 508 0021.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 375.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv