VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Līvānu novads, Līvāni, Sporta iela 5-36
EUR 940.00

Objekta sastāvs

1/2 domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma, kas sastāv no:

  • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53,5 m2;
  • 535/22930 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas, kadastra apzīmējums 7611 003 1718 001;
  • zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1718.

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 940.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv