VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Jūrmala, Durbes iela 2B
EUR 107 996.00

Objekta sastāvs

 • zemes vienība (kadastra apzīmējums 13000262504) – 1,9957 ha platībā;
 • garāža-darbnīca (būves kadastra apzīmējums 1300 026 2504 002) ar kopējo platību 715,7 m2,
 • garāža (būves kadastra apzīmējums 1300 026 2504 003) ar kopējo platību 206,6 m2,
 • kulinārijas cehs (būves kadastra apzīmējums 1300 026 2504 004) ar kopējo platību 267,6 m2,,
 • kantora ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 026 2504 006) ar kopējo platību 221,5 m2,
 • administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 026 2504 007) ar kopējo platību 422,8 m2.

Objekts ir iznomāts tikai līdz Objekta atsavināšanai.

Objekta pieejamība

 • objekts ir iznomāts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 107 996.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 02.08.2018 plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 7 559.72
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Jūrmala, Durbes iela 2B, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 17.08.2018
 • laiks: 10:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325
e-pasts:
Lienite.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts:
Eva.Skestere@pa.gov.lv
Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts:
Ausma.Vilsone@pa.gov.lv