VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Depo iela 9 dzīvoklis Nr.6
EUR 3 200.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47.4 m2
 • 474/3596 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0214 001) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamai mājai, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta valstij piederošas zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 023 0214) daļa 0.2036 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 200.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 16.08.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 320.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Depo iela 9 dzīvoklis Nr.6, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 30.08.2018
 • laiks: 14:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv