VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Ventspils, Ganību iela 126 dzīvoklis Nr.8
EUR 3 800.00

Objekta sastāvs

 • trīsistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 2700 018 0118 001 006) ar kopējo platību 48.6 m2;
 • 4860/38940 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 018 0118 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4860/38940 domājamās daļas no trīspadsmit šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 2700 018 0118 002, 2700 018 0118 003, 2700 018 0118 004, 2700 018 0118 005, 2700 018 0118 006, 2700 018 0118 007, 2700 018 0118 008, 2700 018 0118 009, 2700 018 0118 010, 2700 018 0118 011, 2700 018 0118 012, 2700 018 0118 013, 2700 018 0118 014);
 • 4860/38940 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 018 0118) ar kopējo platību 0.2941 ha.

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 16.08.2018 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 380.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Ganību iela 126 dzīvoklis Nr.8, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 31.08.2018
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv