VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Lokomotīves iela 32 dzīvoklis Nr.10
EUR 23 520.00

Objekta sastāvs

 • trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 67.28 m2;
 • 6728/61506 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 078 2095 001 kopīpašumā esošās daļas;
 • 6728/61506 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 0782 095, ar kopējo platību 0.2398 ha.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.20831‑10 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Lokomotīves ielā 32, Rīgā, noteikti šādi apgrūtinājumi:

 1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;
 2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 262 m2 platībā;
 3. valsts akciju sabiedrības “Latvenergo” filiālei “Rīgas elektrotīkli” piederošs ievads;
 4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu;
 5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi 74 m2 platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 23 520.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 06.05.2019.
 • citām personām: līdz 09.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 2 352.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Lokomotīves iela 32 dzīvoklis Nr.10, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 23.05.2019
 • laiks: 16:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv